הגשות פתוחות

הגשות פתוחות

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי מקבלת הגשות בתחום הייעודי, הסיפור העברי, סרטים קצרים וסרטי גמר סטודנטים וסרטים אזוריים.  להלן מועדי ההגשה, הכללים והנהלים לכל מסלול וטפסי ההגשה.

קצר על הדרך - הזדמנות

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי והפסטיבל הבינלאומי ה-23 לסרטי סטודנטיות וסטודנטים מכריזים על קול קורא למיזם קצר על הדרך.

סגירת המועד ב-14/2/2022, בשעהה 12:00 בצהריים

 שימו לב לשינוי משנים קודמות:

במועד קצרים לא ניתן להגיש הצעה ליותר ממסלול אחד: כלומר ניתן להגיש הגשה אחת בלבד למסלול פיתוח או למסלול הפקה או למסלול קצר על הדרך או למסלול השלמה. (לא ניתן להגיש הצעה אחת להפקה והצעה אחת לקצר על הדרך).

במקרה של ריבוי הגשות-  ההגשה תיפסל.

 


ההגשה תיסגר בתאריך 14/02/2022 בשעה 12:00 בצהריים
הגשה למסלול סרטים קצרים | פיתוח

הגשה למסלול פיתוח של סרטים עלילתיים ואנימציה באורך של 5 עד 15 דק'. 

סגירת המועד ב-14/2/2022, בשעהה 12:00 בצהריים

 שימו לב לשינוי משנים קודמות:

במועד קצרים לא ניתן להגיש הצעה ליותר ממסלול אחד: כלומר ניתן להגיש הגשה אחת בלבד למסלול פיתוח או למסלול הפקה או למסלול קצר על הדרך או למסלול השלמה. (לא ניתן להגיש הצעה אחת להפקה והצעה אחת לקצר על הדרך).

במקרה של ריבוי הגשות-  ההגשה תיפסל.


ההגשה תיסגר בתאריך 14/02/2022 בשעה 12:00 בצהריים
הגשה למסלול סרטים קצרים | הפקה

הגשה למסלול הפקה של סרטים עלילתיים ואנימציה באורך של 5 עד 15 דק'. 

סגירת המועד ב-14/2/2022, בשעהה 12:00 בצהריים

 שימו לב לשינוי משנים קודמות:

במועד קצרים לא ניתן להגיש הצעה ליותר ממסלול אחד: כלומר ניתן להגיש הגשה אחת בלבד למסלול פיתוח או למסלול הפקה או למסלול קצר על הדרך או למסלול השלמה. (לא ניתן להגיש הצעה אחת להפקה והצעה אחת לקצר על הדרך).

במקרה של ריבוי הגשות-  ההגשה תיפסל.


ההגשה תיסגר בתאריך 14/02/2022 בשעה 12:00 בצהריים
הגשה למסלול סרטים קצרים | השלמה

הגשה למסלול פיתוח של סרטים עלילתיים ואנימציה באורך של 5 עד 15 דק'. 

סגירת המועד ב-14/2/2022, בשעהה 12:00 בצהריים

 שימו לב לשינוי משנים קודמות:

במועד קצרים לא ניתן להגיש הצעה ליותר ממסלול אחד: כלומר ניתן להגיש הגשה אחת בלבד למסלול פיתוח או למסלול הפקה או למסלול קצר על הדרך או למסלול השלמה. (לא ניתן להגיש הצעה אחת להפקה והצעה אחת לקצר על הדרך).

במקרה של ריבוי הגשות-  ההגשה תיפסל.


ההגשה תיסגר בתאריך 14/02/2022 בשעה 12:00 בצהריים
הגשות לתחום הייעודי
הגשה למסלול הייעודי | פיתוח

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי (ע"ר), פועלת במסגרת התחום הייעודי במטרה לקדם ייצוג הולם, מעמיק ואותנטי של הקבוצות השונות בחברה, מתוך אמונה בכוחו של המסך לשמש בסיס להיכרות ולקידום דיאלוג ורב שיח בחברה ככלי לשינוי חברתי. מסלול פיתוח מיועד ליוצרים.ות הנמצאים בשלבי פיתוח תסריט לילתי/תיעודי/אנימציה. לא יתקבלו לקריאה תסריטים מלאים, כי אם בהתאם למסמכים הנדרשים כמפורט בטופס ההגשה

שימו לב כי המועד פתוח כל השנה - תשובות יימסרו למגיש עד כ-4 חודשים מרגע ההגשה. 


ההגשה תיסגר בתאריך 31/12/2022 בשעה 12:00 בצהריים
הגשה למסלול הייעודי | הפקה

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי (ע"ר), פועלת במסגרת התחום הייעודי במטרה לקדם ייצוג הולם, מעמיק ואותנטי של הקבוצות השונות בחברה, מתוך אמונה בכוחו של המסך לשמש בסיס להיכרות ולקידום דיאלוג ורב שיח בחברה ככלי לשינוי חברתי. הצעות לסרטים עלילתיים או תיעודיים באורך מלא ייבחנו רק במקרים הבאים: 1.הסרט פותח באחד ממסלולי הפיתוח של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי. 2.לסרט יש לפחות 50% מקורות מימון מובטחים המעידים על היתכנות הפקת הפרויקט 3.אחד מאנשי הצוות המרכזיים של הסרט (מפיק / תסריטאי / בימאי), עונה על הגדרת הפריפריה של משרד התרבות

שימו לב כי המועד פתוח כל השנה - תשובות יימסרו למגיש עד כ-4 חודשים מרגע ההגשה. 

 


ההגשה תיסגר בתאריך 31/12/2022 בשעה 12:00 בצהריים
הגשה למסלול הייעודי | השלמה

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי (ע"ר), פועלת במסגרת התחום הייעודי במטרה לקדם ייצוג הולם, מעמיק ואותנטי של הקבוצות השונות בחברה, מתוך אמונה בכוחו של המסך לשמש בסיס להיכרות ולקידום דיאלוג ורב שיח בחברה ככלי לשינוי חברתי. השקעה במסלול זה תיבחן כאשר נדרשת השקעה נוספת על מנת להשלים את הפקת הסרט, ו/או פיתוח תסריט עריכה ו/או למטרות שיווק והפצה. ההגשה במסלול ההשלמה פתוחה בתחום העלילתי והתיעודי ותיבחן על בסיס ראף קאט בלבד.

שימו לב כי המועד פתוח כל השנה - תשובות יימסרו למגיש עד כ-4 חודשים מרגע ההגשה. 


ההגשה תיסגר בתאריך 31/12/2022 בשעה 12:00 בצהריים
הגשה לסיפור העברי
הגשה לסיפור העברי | לפיתוח או הפקה

פיתוח והפקה של סרטים העוסקים בתרבות היהודית והסיפור העברי. המיזם פועל בכל הז'אנרים והמסלולים: סרטים עלילתיים באורך מלא, תיעודיים, אנימציה וסדרות דרמה ותיעודיות.

בהתאם להנחיות משרד התרבות ההגשה הינה אנונימית. אנא דאגו שלא לכלול את שמכם בקבצים המצורפים להגשה: סינופסיס, הצהרת כוונות, תסריט, טריילרים או חומרים ויזואליים. פרויקט שיוגש לא בעילום שם ייפסל.


ההגשה תיסגר בתאריך 31/12/2022 בשעה 12:00 בצהריים
הגשות לתחום סרטים קצרים

מועד ההגשה יפורסם בקרוב

הגשות בתחום סרטי גמר סטודנטים

מועדי הגשה לתחום סרטי סטודנטים:
בחורף ובקיץ

הגשה לסרטי גמר סטודנטים חורף 2022

הגשה לסרטי גמר בז'אנרים אנימציה, עלילתי ותיעודי.

המועד ייסגר להגשות ב-10/2/2022 בשעה 12:00 

שימו לב- קראו היטב את הכללים והנהלים וכן מסמך "מסמכים נדרשים להגשה" טרם פתיחת הגשה. 

 


ההגשה תיסגר בתאריך 10/02/2022 בשעה 12:00 בצהריים
הגשות למיזמים האזוריים