נתוני הגשות ופרויקטים

נתוני הגשות ופרויקטים

הקרן משקיעה בכלל הסוגות ובמגוון המסלולים לקולנוע, לטלוויזיה ולמדיה החדשה בהתאם למטרות התחום ולמטרות הקרן.   להלן נתוני ההגשות ורשימות הפרויקטים של הקרן בשנים האחרונות.

פרויקטים לשנת 2023
פרויקטים לשנת 2022
פרויקטים לשנת 2021
פרויקטים לשנת 2019
פרויקטים לשנת 2020
פרויקטים לשנת 2018
פרויקטים לשנת 2017
פרויקטים לשנת 2016
פרויקטים לשנת 2015
נתוני הגשות