מידע לשותפים

מידע לשותפים

כוחו של המסך לעצב תודעה אישית וחברתית ולשמש בסיס לדיאלוג בין תרבויות וקבוצות חברתיות, ככלי לשינוי חברתי, הוא הכוח המניע מאחורי פעילותה של הקרן.

מקורות המימון של הקרן

קרן גשר פועלת כעמותה ציבורית בתמיכת המועצה הישראלית לקולנוע, משרד התרבות והספורט ובשיתופי פעולה עם גופים, ארגונים וקרנות.   

כל פעילות הקרן מפוקחת על ידי אסיפה כללית, ועד מנהל וגוף מבקר. הניהול הכספי מתבצע על ידי מנהלת חשבונות ראשית ומשרד רו"ח שעורך את הדו"חות הכספיים השנתיים.

 

הקרן משקיעה את הכספים על פי נוהל תמיכות פומבי ושוויוני במסגרת פרסום קולות קוראים המיועדים לציבור יוצרות ויוצרי הקולנוע הישראלים. ההצעות נבחנות בכפוף לקריטריונים מקצועיים ולהמלצות צוות הלקטורים שקורא את ההצעות ומעביר חוות דעת מנומקת ומפורטת. הקרן דוגלת בפתיחות, בפלורליזם ובמתן ביטוי למגוון של יוצרים וסגנונות.

במסגרת שיתופי הפעולה, הקרן פועלת כנאמנה לשותפיה, המסתמכים על כישוריה המקצועיים, על הצלחותיה ועל מחויבותה לפעול בהתאם למטרותיהם.

 

הישגיה והצלחותיה של הקרן, הפכו אותה לכתובת ליוצרי קולנוע, למקבלי החלטות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה הישראלית והבינלאומית, למשקיעים ופילנתרופים, לאנשי תקשורת, חינוך, מחקר ואנשי ציבור.

 

 

קרן גשר הינה מוסד ציבור לעניין תרומות בארץ ובארה"ב, וכל התרומות אליה מוכרות לצורכי מס הן בישראל (לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה) והן בארה"ב (לפי סעיף 501(c)(3) לקוד החוקים)

 

יוזמות ושותפויות
של הקרן