חדש ואקטואלי

חדש ואקטואלי

 

מועד פיצ'פוינט קצרים

בשיתוף פסטיבל ירושלים

לבמאיות ובמאים מנוסים ומנוסות

למענק הגבוה ביותר בארץ לסרט קצר

עדיין פתוח!

סרטים באורך 5-15 דקות עלילתיים ואנימציה

מענק הפקה של 250,000 ש"ח

יש לקרוא היטב את הכללים והנהלים ולוודא כי אתם/ן עומדים בתנאי הסף

ההגשה עד ה09/04/2023

להגשה