התחום הייעודי

התחום הייעודי

 

להגשת בקשה

להגשה

להגשת בקשה

התחום הייעודי מיועד לקדם סרטים הנותנים ביטוי לקבוצות חברתיות שאינן מקבלות ביטוי וייצוג הולם על המסך ולנושאים בעלי ערך חברתי ותרבותי. זאת לצד קידום יוצרי קולנוע בראשית דרכם ו/או מקרב הפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

רב תרבותיות ושוויון חברתי 

סרטים העוסקים בנושאים בעלי חשיבות לשיח הציבורי, לצד סרטים הנותנים ביטוי לזהויות אתניות וקבוצות מיעוט בחברה, סרטים שבכוחם לעצב תפישות ועמדות ולתרום להעמקת החיבור לשורשים, לתרבויות השונות ולמסורותיהן, יצירות המשקפות את המגוון הרב תרבותי המתקיים בחברה, המאפשרות היכרות עם האחר ומקדמות דיאלוג בין תרבותי וחברתי.

מהפריפריה ללב התעשייה

אנחנו מעניקים דגש על עידוד וקידום יוצרות ויוצרים מקרב הפריפריה החברתית והגיאוגרפית ולוקחים תפקיד פעיל, יוזמים ומפתחים אסטרטגיות ותוכניות עבודה ייחודיות ומותאמות לקידומם.

 

אסטרטגיית הלוויינים

על מנת לתת מענה נרחב ועקבי לנושאים מגוונים, הקרן פועלת באמצעות הקמה והפעלה של מיזמים רב שנתיים ביחד עם ארגונים ופילנתרופים המבקשים לקדם נושא חברתי או תרבותי מתוך המגוון המתקיים בחברה הישראלית.

בדרך זו אנחנו מעצימים את מגוון הערוצים והמסלולים ומרחיבים את מקורות המימון לטובתם. אסטרטגיה זו ממקסמת את הפוטנציאל להצלחה במתן פתרונות מותאמים ליוצרות וליוצרים, למינוף התקציב הציבורי ומעודדת ארגונים חברתיים וקרנות פרטיות להשקיע בקולנוע הישראלי.

 

מכלול התחומים והסוגות

אנחנו פועלים במכלול תחומי היצירה הקולנועית: סרטים עלילתיים באורך מלא, סרטי תעודה, סרטים קצרים, סדרות דרמה לטלוויזיה, סרטי אנימציה וסרטי סטודנטים, לרבות יצירה באמצעות טכנולוגיות חדשניות למדיה החדשה. 

מגוון המיזמים המיוחדים שהקרן פיתחה והפעילה במהלך השנים, עודדו יוצרות ויוצרים לעסוק בתכנים בעלי ערך חברתי ותרבותי, סללו את הדרך ליוצרות ויוצרי קולנוע מקבוצות חברתיות שלא קיבלו עד אז מענה והביאו לשילובם בתעשייה המקומית.

יוזמות מיוחדות בתחום