יוזמות ושותפויות

יוזמות ושותפויות

הנעה של יוזמות חדשניות ופרויקטים פורצי דרך לשינוי חברתי באמצעות המסך, הם חלק מהותי מפעילות הקרן וחזונה. הוצאתם לפועל נעשית לרוב בשיתוף קרנות, איגודים מקצועיים וגופים ציבוריים.