הגשה למסלול הייעודי | פיתוח - מועד 2024

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי (ע"ר), פועלת במסגרת התחום הייעודי במטרה לקדם ייצוג הולם, מעמיק ואותנטי של הקבוצות השונות בחברה, מתוך אמונה בכוחו של המסך לשמש בסיס להיכרות ולקידום דיאלוג ורב שיח בחברה ככלי לשינוי חברתי.

מסלול הפיתוח מיועד ליוצרים.ות הנמצאים בשלבי פיתוח תסריט עלילתי/תיעודי/אנימציה. לא יתקבלו לקריאה תסריטים מלאים, כי אם בהתאם למסמכים הנדרשים כמפורט בטופס ההגשה. למעט פיתוח סרט קצר אשר חובה להגיש תסריט מלא.

תשובות יימסרו למגיש עד כ-4 חודשים מרגע ההגשה. 

01
פרטי ההגשה
02
צוות ויוצרים
03
תקציב ומימון
04
קבצים
05
הצהרות
06
סיום

* שם ההצעה

ז'אנר


* האם הוגש בעבר?

 

* שם ההצעה בהגשה קודמת

* מספר הפעמים שהוגשה בעבר לקרן

* שנות ההגשה

* אורך הסרט בדק'

* תאריך יעד לגמר הפיתוח

סטטוס הפקה

ניתן לסמן מס' שלבים בו זמנית
* תקציר הפרוייקט

עד 100 מילים