הגשה למסלול סרטים קצרים - מועד קיץ 2024

הגשה למסלול סרטים עלילתיים ואנימציה באורך של 5 עד 15 דק'

ניתן להגיש תסריטים לפיתוח, הפקה והשלמה.

שימו לב: 

במועד קצרים לא ניתן להגיש הצעה ליותר ממסלול אחד: כלומר ניתן להגיש הגשה אחת בלבד למסלול קצרים או למסלול "קצרות". 

במקרה של ריבוי הגשות - ההגשה המאוחרת יותר תיפסל.

ההגשה תיסגר ביום חמישי ה1.8.24 בשעה 12:00.

 

01
פרטי ההגשה
02
צוות ויוצרים
03
תקציב ומימון
04
קבצים
05
הצהרות
06
סיום

* שם הפרויקט

ז'אנר* האם הוגש בעבר?

 

* שם ההצעה בהגשה קודמת

* מספר הפעמים שהוגשה בעבר לקרן

* שנות ההגשה

* אורך הסרט בדק'

* תאריך יעד לגמר ההפקה

סטטוס הפקה

ניתן לסמן מס' שלבים בו זמנית
סטטוס הפקה אחר

* תקציר הפרוייקט

עד 100 מילים