הגשה לסרטי גמר סטודנטים קיץ 2024

הגשה לסרטי גמר סטודנטים בז'אנרים אנימציה, עלילתי ותיעודי.

שימו לב- קראו היטב את הכללים והנהלים וכן מסמך "מסמכים נדרשים להגשה" טרם פתיחת הגשה.

 

המועד ייסגר להגשות ב-4.8.2024 בשעה 12:00.

01
פרטי ההגשה
02
צוות ויוצרים
03
תקציב ומימון
04
קבצים
05
הצהרות
06
סיום

* שם ההצעה

* שם בית הספר

ז'אנר
* האם הוגש בעבר?

 

* שם ההצעה בהגשה קודמת

* מספר הפעמים שהוגשה בעבר לקרן

* שנות ההגשה

* אורך הסרט בדק'

סטטוס הפקה

ניתן לסמן מס' שלבים בו זמנית
סטטוס הפקה אחר

* תקציר הפרוייקט

עד 100 מילים