הגשה למסלול סרטים קצרים

הגשה למסלול סרטים עלילתיים ואנימציה באורך של 5 עד 15 דק'

שימו לב: 

במועד קצרים לא ניתן להגיש הצעה ליותר ממסלול אחד: כלומר ניתן להגיש הגשה אחת בלבד למסלול קצרים או למסלול קצר על הדרך (תנועה). 

במקרה של ריבוי הגשות - ההגשה המאוחרת יותר תיפסל.

01
פרטי ההגשה
02
צוות ויוצרים
03
תקציב ומימון
04
קבצים
05
הצהרות
06
סיום

שם ההצעה *

ז'אנרהאם הוגש בעבר? *

שם ההצעה בהגשה קודמת *

מספר הפעמים שהוגשה בעבר לקרן *

שנות ההגשה *

אורך הסרט בדק' *

תאריך יעד לגמר ההפקה *

סטטוס הפקה

ניתן לסמן מס' שלבים בו זמנית
סטטוס הפקה אחר

תקציר הפרוייקט *

עד 100 מילים