קצר על הדרך - תנועה

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי והפסטיבל הבינלאומי ה-25 לסרטי סטודנטיות וסטודנטים מכריזים על קול קורא למיזם קצר על הדרך.

סגירת המועד ב-8/2/2023, בשעה 12:00 בצהריים

 שימו לב:

במועד קצרים לא ניתן להגיש הצעה ליותר ממסלול אחד: כלומר ניתן להגיש הגשה אחת בלבד למסלול קצר על הדרך או למסלול קצרים כללי. 

במקרה של ריבוי הגשות- ההגשה המאוחרת יותר תיפסל.

 

01
פרטי ההגשה
02
צוות ויוצרים
03
תקציב ומימון
04
קבצים
05
הצהרות
06
סיום

שם ההצעה *

האם הוגש בעבר? *

שם ההצעה בהגשה קודמת *

מספר הפעמים שהוגשה בעבר לקרן *

שנות ההגשה *

אורך הסרט בדק' *

סטטוס הפקה

ניתן לסמן מס' שלבים בו זמנית
סטטוס הפקה אחר

תקציר הפרוייקט *

עד 100 מילים