ברוח הקולנוע | פיתוח משותף של יוצרות.ים וחוקרות.ים

סרטים וסדרות לפיתוח משותף של יוצרות.ים וחוקרות.ים
בהשראת מחקרים אקדמיים במדעי הרוח והאמנויות

לשאלות ניתן לפנות ליעל יקירביץ, מנהלת המיזם- [email protected]

01
פרטי ההגשה
02
צוות ויוצרים
03
תקציב ומימון
04
קבצים
05
הצהרות
06
סיום

* שם ההצעה

ז'אנר

האם הוגש בעבר?

* שם ההצעה בהגשה קודמת

* מספר הפעמים שהוגשה בעבר לקרן

שנות ההגשה

* אורך הסרט בדק'

סטטוס הפקה

ניתן לסמן מס' שלבים בו זמנית


סטטוס הפקה אחר

* תקציר הפרוייקט

עד 100 מילים