הגשה לסרטי גמר סטודנטים חורף 2023

הגשה לסרטי גמר בז'אנרים אנימציה, עלילתי ותיעודי.

שימו לב- קראו היטב את הכללים והנהלים וכן מסמך "מסמכים נדרשים להגשה" טרם פתיחת הגשה.

01
פרטי ההגשה
02
צוות ויוצרים
03
תקציב ומימון
04
קבצים
05
הצהרות
06
סיום

שם ההצעה *

שם בית הספר *

ז'אנרהאם הוגש בעבר? *

שם ההצעה בהגשה קודמת *

מספר הפעמים שהוגשה בעבר לקרן *

שנות ההגשה *

אורך הסרט בדק' *

סטטוס הפקה

ניתן לסמן מס' שלבים בו זמנית
סטטוס הפקה אחר

תקציר הפרוייקט *

עד 100 מילים