ע
en
рус
الع
אמהרית

כוחו של המסך, להוביל ולשמש קטליזטור לשינוי חברתי, מהווה בסיס ומניע מרכזי לפעילותה של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי.

קרן גשר, הינה קרן ייחודית בנוף העשייה הקולנועית הישראלית, המתמחה ומקדישה את מלוא פעילותה ומשאביה לקידום פיתוחם, הפקתם והפצתם של סרטים הנוגעים לסוגיות חברתיות "בוערות" בשיח הישראלי והאוניברסאלי, [כדוגמת היחס למהגר, צדק חברתי, מרכז מול פריפריה ומיעוט] ולסרטים ותוכניות קולנוע הפותחים צוהר להיכרות עם גיבורים וקבוצות חברתיות, הנמצאים מחוץ למרכז התרבותי.

לצד פיתוח יוזמות לאיתור וקידום יוצרים מוכשרים בראשית דרכם ו/או מהפריפריה החברתית, התרבותית והגיאוגרפית, וקירובם למרכז העשייה, יוזמת הקרן פעולות לעידוד העיסוק בנושאים חברתיים אלו, ביצירה הקולנועית והטלוויזיונית הישראלית.
הקרן מעמידה לשם כך כוח אדם מיומן, מאגר מידע העומד לרשות הפונים, פעולות יזומות, תקציבים וחדשנות ויצירתיות במציאת פתרונות ומתן מענה מתאים, תוך ליווי מקצועי מותאם "משלב הרעיון ועד למסך".
תכניות העבודה שפיתחה הקרן הפכו למודל והן מופעלות בארץ ובמדינות שונות ברחבי העולם ורשימת ההצלחות והישגי הסרטים שבתמיכתה ארוכה.

The power of the screen to lead and serve as a catalyst for social change is the basis and the main motive of Gesher Multicultural Film.

Gesher Multicultural Film Fund is a unique fund in the landscape of filmmaking Israel, which specializes and devotes all its activities and resources to advance the development, production and distribution of films relating to critical social issues in the Israeli and universal discourse [such as attitude towards immigrants, social justice, the center versus periphery and minority] as well as films and cinema programs that open a door to get acquainted with heroes and social groups who are placed outside of the cultural center.

Alongside the detection and promotion of young talented filmmakers who are commencing in the industry and /or that are from the social, cultural and geographic periphery, and bringing them closer to the center of the industry, the fund initiates activities to encourage dealing with these social issues through a creation in the film and television spheres in Israel.
The fund puts forward skilled personnel, a data base for applicants, initiated activities, budget, innovation and creativity in finding solutions and providing appropriate response, while providing tailored professional guidance "from concept to screen" phases.

The work plans the fund developed became a model in Israel and in various countries around the world, and the list of successes and achievements as a result of the fund's support is long.

Фонд мультикультурного кинематографа "Гешер" действует с целью обеспечения достойного ответа разрыву, существующему между многокультурным израильским обществом и его образом в кино и на телевидении. Кинематографическая и телевизионная продукция в силе служить витриной для разнообразных культурных групп, разбивать стереотипы и продвигать вперед межкультурный диалог. Фильмы, выносящие на общественную повестку дня социальные темы, способны служить катализатором изменений в обществе и углублять связь с культурными корнями, наследием и традициями.

Фонд поддерживает творческих работников, желающих заниматься этими темами, и поддерживает людей творчества с социальной и географической периферии. Профессиональная целенаправленность фонда в этом направлении превратили его в важный адрес для кинематографистов, деятелей образовательной сферы, журналистов, общественников, а также для всех желающих внести свою лепту в продвижение межкультурного диалога, в изменение и улучшение социальной ситуации в Израиле.

Фонд "Гешер" работает под эгидой Израильского совета кинематографии, а также Министерства культуры и спорта.

صندوق غيشر للسينما المتعددة الثقافات يعمل من أجل تقديم جواب مناسب للفجوة الواضحة بين المجتمع الإسرائيلي المتعدد الثقافات وتمثيله في السينما والتلفزيون. في وسع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني أن يكون ممثلا لمختلف المجموعات الثقافية، أن يدحض أراء مسبقة وأن يطور حوار بين المجموعات المختلفة.
الأفلام التي تضع على جدول الأعمال الجماهيري مواضيع اجتماعية، تشكل محفز للتصحيح والتغيير وتعمق التواصل مع الجذور، مع الثقافات المختلفة والتقاليد. يدعم الصندوق المؤلفين الذين يودون أن يعملوا في هذه المواضيع ويعنى بمؤلفين آتين من الضواحي الاجتماعية والجغرافية. تركيزه في هذا المجال ومهنيته، جعلوا منه عنوانا واضحا لمنتجين سينمائيين، لشخصيات تربوية، لصحافيين، لشخصيات جماهيرية ولكل من يطمح لدعم تطوير حوار بين الثقافات وتغيير وتصحيح اجتماعي في إسرائيل.
يعمل صندوق غيشر بدعم المجلس الإسرائيلي للسينما، وزارة الثقافة والرياضة

"ኬሬን ጌሼር ለቆልኑዓ ራብ ታርቡቲ" የተሰኘዉ ድርጅት ሥራዎች ዋና ዓለማ በእሥራኤል አገር የሚኖሩ ልዩ ልዩ ህብረተሰብ መደቦች በርካታ ወግና ልማድ ባህላት መካከል ለተከሰተዉ ታላቅ ልዩነት ተገቢዉን አገልግሎት በማመርከት ብሎም የተለያዩ ብህላትን በፊልምና በቴሌቪዢን ማቅረብ ነዉ። በፊልምና ቴሌቪዢን ፕሮግራም የፈጠራ ችሎታ ኃይል አማካኝነት የተለያዩ ባህል ላላቸዉ የተለያዩ የህብረተሰብ መደቦች ወግና ልማድ ባህላቸዉን በማንጸባረቅ እንዲያስተዋዉቁ ሰፊ እድል በመስጠት በጀምላ የአንድ ህብረተሰብ አባላት ሁሉም መጥፎ ናቸዉ የሚለዉን የተሳሳተ አመለካከት በመቀየር የተለያዩ ህብረተሰቦች በአንድ ላይ ሰላማዊ የሆነ ኑሮ እንዲኖሩ ተቀራርበዉ የሚወያዩበት ሁኔታዎች ያስቀድማል። ለሰፊዉ ህዝብ የመወያያ አጀንዳ የሚቀርቡት ፊልሞች በተለይ ማህበራዊ ኑሮን የሚመለከቱ ፊልሞች በተቀላጠፈ ጊዜ ስህቶች እንዲታረሙ ጥሩ ለዉጥ እንዲመጣ ብሎም ከመሰረተ ግንዳችን ጋር የጠበቀ ትስስር እንዲኖረን አስተዋጾ ያበረክታል። ከዚህም በተጨማሪ ከተለያዩ ባህላት ጋር እንድንተዋወቅና እንድንጣጣም አስተዋጾ ያበረክትልናል። ከጥንት ከአባት ቅድመ አያት ሲወርድ ሲዋረድ ከመጣዉ ወግና ልማድ ጋር ያስተሳስረናል። ኬሬን ጌሼር ከዚህ በላይ ከተጠቀሱት ርእሰ ጉዳዩች ፍልም አዘጋጅተዉ ለማቅረብ ለሚፈልጉ ሁሉ ድጋፍ ያደርጋል። በጂኦግራፊያዊ መልካ ምድር አቀማመጥ ከመካከለኛዉ ክፍለ ሃገር እርቀዉ ከሚገኙ ከተማዎች ለሚመጡ ፍልም አዘጋጆች የኬሬን ጌሼር ድርጅት ልዩ እርዳታና ድጋፍ ያደርግላቸዋል። ኬሬን ጌሼር በፊልም ስራዎች ሙያ ላይ የሚያደርገዉ ትኩረት ለፊልም አዘጋጆች ዋና አድራሻቸዉ ለመሆን በቅቷል። ለመምህራን፤ ለጋዜጠኞች፤ ለህዝብ መሪዎችና በእስራኤል ህብረሰብ ዘንድ በማህበራዊና ባህላዊ መስኮች በመቀራረብ ዉይይትን በማስቀደም ስህቶችን በማረም ጥሩ ለዉጥ እንዲመጣ ጥረት ለሚያደርግ ማንኛዉም ሰዉ አድራሻዉ ኬሬን ጌሼር ነዉ።
ኬሬን ጌሼር የሚንቀሳቀሰዉ ሃሞኤጻ ሃይስራኤሊት ለቆልኑዓ በተሰኘዉ የእሥራኤል የፊልም ጉዳዩች አስተዳደር ሸንጎና የባህል ስፓርት ሚኒስቴር ጽ/ቤት በሚያደርጉት እርዳታ አማካኝነት ነዉ።

חדשות ואירועים
קול קורא לפסטיבל TLVFest
נפתחה ההגשה לסרטים עלילתיים ותיעודיים בפסטיבל הקולנוע הגאה TLVFest בין התאריכים 4.12.16 - 19.2.17

לפרטים נוספים ולהגשה המקוונת
נפתחה ההגשה למסלול ייעודי תיעודי
נפתחה ההגשה למסלול ייעודי תיעודי - פיתוח הפקה והשלמה
ההגשה תהיה פתוחה בין התאריכים 17/11/2016-15/12/2016
מסלולי הגשה לפרויקטים עלילתיים בתחום הייעודי יפורסמו בהמשך

לפרטים נוספים ולהגשה המקוונת
חממה ליוצרים עם מוגבלות
נפתח מועד להגשת בקשות להשתתפות בסדנת פיתוח תסריטים המיועדת ליוצרי קולנוע עם מוגבלות, בשת"פ קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ומפעל הפיס
לפרטים נוספים ולהגשה המקוונת
קול קורא להגשת דרמות קצרות לתאגיד השידור הישראלי
אתם מוזמנות ומוזמנים להגיש דרמות קצרות שהפקתן הושלמה וטרם שודרו
לבחינת רכישתן לשידור במסגרת רצועה מיוחדת
עדיפות לדרמות באורך של 30 דק ומעלה

לצפייה בקול הקורא
מנה ראשונה - ניוזלטר אוקטובר

לצפייה בניוזלטר
הגשה למסלולי הפקה - המיזם המשותף עם קרן אבי חי
נפתחה ההגשה למסלולי הפקה במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי
מועד ההגשה יסתיים בתאריך ה-9.11.2016

לפרטים נוספים ולהגשה המקוונת
מענקי פיתוח תסריט לסרט עלילתי באורך מלא ליוצרות קולנוע 2016-7
עמותת נשים בתמונה בשיתוף מועצת הפיס לתרבות ולאמנות קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, קרן רבינוביץ-פרוייקט קולנוע , איגוד התסריטאים ופורום הקולנועניות ויוצרות הטלוויזיה בישראל, גאות להודיע על פתיחת ההרשמה לפרויקט מענקי פיתוח ליוצרות 2016-7
לפרטים נוספים
מנה ראשונה - ניוזלטר ספטמבר

לצפייה בניוזלטר
start דוקו
קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ופורום היוצרים הדוקומנטרים מכריזים על פתיחת ההרשמה זו השנה החמישית למיזם start דוקו (ניצנים לשעבר)
סדנת עבודה לקידום יוצרים תיעודיים בראשית דרכם

לפרטים נוספים

קרן גשר שמחה וגאה לתמוך בדור העתיד של היוצרים הדוקומנטריים של ישראל , שגרירי המדינה הטובים ביותר ומספרי הסיפורים המרתקים שלנו
בהצלחה - ליוצרות התיעודיות - מאיה צרפתי וסרטה "היפה בנשים " ותמר קיי ​וסרטה "בית האילמת" המתמודדות יחדיו זו לצד זו מתוך 3 פיינסלסטים בתחרות סרטי הסטודנטים התיעודית באוסקר האמרקאי !

קצר במדבר 5
מיזם מיוחד להפקת סרטים עלילתיים קצרים.
בואו לקחת חלק בחוויה יוצרת דופן של פיתוח, כתיבה והפקה

לפרטים נוספים
קול קורא לפסטיבל חיפה

לצפייה במודעה
מנה ראשונה - ניוזלטר יולי

לצפייה בניוזלטר
תחרות התסריט הקצר
עיתון "הארץ", בית הספר סם שפיגל לקולנוע וטלוויזיה וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי מכריזים על מהדורתה השנייה של תחרות התסריט הקצר ביוזמת ובהפקת בית הספר.
לפרטים נוספים
אירוע פיצ'ינג לבחירת הזוכה במענק ברנשטיין לשנת 2016

לפרטים נוספים
נפתחה ההגשה למסלול סטודנטים
נפתחה ההגשה למסלול סטודנטים.
ההגשה תהיה פתוחה עד לתאריך ה-21/7/2016 בשעה 24:00

לפרטים נוספים ולהגשה המקוונת
מנה ראשונה - ניוזלטר יוני

לצפייה בניוזלטר
הגשות לשנים עשר והסטודיו לפיתוח
שימו לב, עקב הביקוש הרב ההגשות יהיו פתוחות גם היום לשלושת המסלולים.

בהצלחה!

הגשות לשנים עשר והסטודיו לפיתוח
שימו לב, עקב הביקוש הרב ההגשות יהיו פתוחות גם היום לשלושת המסלולים.

בהצלחה!

פרסי הקולנוע הדוקומנטרי הישראלי 2016
שימו לב, לאור בקשות היוצרים-ות, נדחה מועד ההרשמה
הסופי ליום ראשון ה-5.6.16 בשעה 16:00

לטופס ההרשמה לתחרות
מענק ברנשטיין לשנת 2016
שימו לב, ההגשה תיסגר ביום חמישי הקרוב ה-2.6.16

לפרטים נוספים ולהגשה
הסטודיו לפיתוח 2016- הודעה על דחיית המועד
לתשומת לבכם- לאור הפניות שקיבלנו מיוצרים המעוניינים להגיש ל"סטודיו לפיתוח"- המועד האחרון להגשת בקשות למועד זה נדחה עד לתאריך 15.6.2016. לא תתאפשרנה הגשות מעבר לתאריך זה.
להגשה המקוונת
זוכים בפסטיבל דוקאביב 2016
קרן גשר מברכת את היוצרים והסרטים
הזוכים בפסטיבל דוק אביב 2016
וגאה בסרטים שהופקו בתמיכתה

לצפייה ברשימת הסרטים המלאה
פרסי אופיר לשנת 2016
ההרשמה לפרסי אופיר לשנת 2016 בעיצומה
את הטפסים המלאיםים יש לשלוח עד יום א' הקרוב בשעה 12:00 בצהריים

לפרטים נוספים ולטפסים
הגשה למיזם אבי חי - שנים עשר
נפתחה ההגשה למיזם אבי חי - שנים עשר למסלולים הפקה ופיתוח
לפרטים נוספים ולהגשה המקוונת
הסטודיו לפיתוח 2016
נפתחה ההגשה המקוונת לסטודיו לפיתוח 2016
לפרטים נוספים ולהגשה
ניוזלטר מנה ראשונה - אפריל 2016

לצפייה בניוזלטר
קול קורא - לתאגיד רשות השידור החדש

לפרטים נוספים
הסטודיו לפיתוח 2016
קול קורא ליוצרי קולנוע להגשת הצעות לסטודיו לפיתוח
לפרטים
פסטיבל ירושלים 2016
נפתחה ההרשמה למסגרות הקולנוע הישראלי בפסטיבל ירושלים 2016-
תחרויות הקולנוע הישראלי ואירועי הפיצ'ינג.


לפרטים נוספים
ניוזלטר מנה ראשונה - פברואר 2016

לצפייה בניוזלטר
ניוזלטר מנה ראשונה - דצמבר 2015

לצפייה בניוזלטר
הסרט "בית האילמת"
הסרט "בית האילמת" זכה בפרס חבר השופטים ב IDFA
ברכות חמות ליוצרת תמר קיי
ומפיק אריאל ריכטר
יישר כח!

משרדי הקרן החדשים!
בשעה טובה עברנו למשכננו החדש, ברחוב הרב הרצוג 75, ירושלים.
מפת הפסטיבלים - לסרט הקצר עלתה לאוויר !
מפה המכילה מידע רחב והיקפי אודות כל הפסטיבלים הרלוונטיים מסביב לעולם. יוצרי קולנוע שמבקשים לקדם את השיווק וההפצה של סרטם, יוכלו להגיע למידע שימושי באמצעות לוח שנה הסוקר את פסטיבלי הקולנוע לסרט הקצר מסביב לעולם. בין היתר ניתן למצוא במפה מידע כמו תאריכי הגשה, עלויות, חיפוש על פי קטגוריה ונושא לצד האפשרות לראות בתצוגה אחת את כל הפסטיבלים כולם וקישור לאתר הפסטיבל .
למפה - לחץ כאן