ע
en
рус
الع
אמהרית

כוחו של המסך, להוביל ולשמש קטליזטור לשינוי חברתי, מהווה בסיס ומניע מרכזי לפעילותה של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי.

קרן גשר, הינה קרן ייחודית בנוף העשייה הקולנועית הישראלית, המתמחה ומקדישה את מלוא פעילותה ומשאביה לקידום פיתוחם, הפקתם והפצתם של סרטים הנוגעים לסוגיות חברתיות "בוערות" בשיח הישראלי והאוניברסאלי, [כדוגמת היחס למהגר, צדק חברתי, מרכז מול פריפריה ומיעוט] ולסרטים ותוכניות קולנוע הפותחים צוהר להיכרות עם גיבורים וקבוצות חברתיות, הנמצאים מחוץ למרכז התרבותי.

לצד פיתוח יוזמות לאיתור וקידום יוצרים מוכשרים בראשית דרכם ו/או מהפריפריה החברתית, התרבותית והגיאוגרפית, וקירובם למרכז העשייה, יוזמת הקרן פעולות לעידוד העיסוק בנושאים חברתיים אלו, ביצירה הקולנועית והטלוויזיונית הישראלית.
הקרן מעמידה לשם כך כוח אדם מיומן, מאגר מידע העומד לרשות הפונים, פעולות יזומות, תקציבים וחדשנות ויצירתיות במציאת פתרונות ומתן מענה מתאים, תוך ליווי מקצועי מותאם "משלב הרעיון ועד למסך".
תכניות העבודה שפיתחה הקרן הפכו למודל והן מופעלות בארץ ובמדינות שונות ברחבי העולם ורשימת ההצלחות והישגי הסרטים שבתמיכתה ארוכה.

The Gesher Multicultural Film Fund is a unique feature in the landscape of the Israeli film industry. Investing and assisting the development, production, and distribution of films of all genres, it focuses on social issues and promotes cultural diversity, thus contributing to public discourse in Israel and around the world.
The GMFF promotes talented upcoming filmmakers, offers personalized professional guidance, provides funding, and accompanies each project from the drawing board to the screen.
The GMFF has led to significant transformations in Israeli film through the integration of filmmakers from the social periphery and through special initiatives and work programs. The Fund is committed to ongoing support and encouragement of quality cinema with social agenda.
Films and series supported by the Fund have achieved success and earned prestigious awards around the world

Фонд мультикультурного кинематографа "Гешер" действует с целью обеспечения достойного ответа разрыву, существующему между многокультурным израильским обществом и его образом в кино и на телевидении. Кинематографическая и телевизионная продукция в силе служить витриной для разнообразных культурных групп, разбивать стереотипы и продвигать вперед межкультурный диалог. Фильмы, выносящие на общественную повестку дня социальные темы, способны служить катализатором изменений в обществе и углублять связь с культурными корнями, наследием и традициями.

Фонд поддерживает творческих работников, желающих заниматься этими темами, и поддерживает людей творчества с социальной и географической периферии. Профессиональная целенаправленность фонда в этом направлении превратили его в важный адрес для кинематографистов, деятелей образовательной сферы, журналистов, общественников, а также для всех желающих внести свою лепту в продвижение межкультурного диалога, в изменение и улучшение социальной ситуации в Израиле.

Фонд "Гешер" работает под эгидой Израильского совета кинематографии, а также Министерства культуры и спорта.

صندوق غيشر للسينما المتعددة الثقافات يعمل من أجل تقديم جواب مناسب للفجوة الواضحة بين المجتمع الإسرائيلي المتعدد الثقافات وتمثيله في السينما والتلفزيون. في وسع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني أن يكون ممثلا لمختلف المجموعات الثقافية، أن يدحض أراء مسبقة وأن يطور حوار بين المجموعات المختلفة.
الأفلام التي تضع على جدول الأعمال الجماهيري مواضيع اجتماعية، تشكل محفز للتصحيح والتغيير وتعمق التواصل مع الجذور، مع الثقافات المختلفة والتقاليد. يدعم الصندوق المؤلفين الذين يودون أن يعملوا في هذه المواضيع ويعنى بمؤلفين آتين من الضواحي الاجتماعية والجغرافية. تركيزه في هذا المجال ومهنيته، جعلوا منه عنوانا واضحا لمنتجين سينمائيين، لشخصيات تربوية، لصحافيين، لشخصيات جماهيرية ولكل من يطمح لدعم تطوير حوار بين الثقافات وتغيير وتصحيح اجتماعي في إسرائيل.
يعمل صندوق غيشر بدعم المجلس الإسرائيلي للسينما، وزارة الثقافة والرياضة

"ኬሬን ጌሼር ለቆልኑዓ ራብ ታርቡቲ" የተሰኘዉ ድርጅት ሥራዎች ዋና ዓለማ በእሥራኤል አገር የሚኖሩ ልዩ ልዩ ህብረተሰብ መደቦች በርካታ ወግና ልማድ ባህላት መካከል ለተከሰተዉ ታላቅ ልዩነት ተገቢዉን አገልግሎት በማመርከት ብሎም የተለያዩ ብህላትን በፊልምና በቴሌቪዢን ማቅረብ ነዉ። በፊልምና ቴሌቪዢን ፕሮግራም የፈጠራ ችሎታ ኃይል አማካኝነት የተለያዩ ባህል ላላቸዉ የተለያዩ የህብረተሰብ መደቦች ወግና ልማድ ባህላቸዉን በማንጸባረቅ እንዲያስተዋዉቁ ሰፊ እድል በመስጠት በጀምላ የአንድ ህብረተሰብ አባላት ሁሉም መጥፎ ናቸዉ የሚለዉን የተሳሳተ አመለካከት በመቀየር የተለያዩ ህብረተሰቦች በአንድ ላይ ሰላማዊ የሆነ ኑሮ እንዲኖሩ ተቀራርበዉ የሚወያዩበት ሁኔታዎች ያስቀድማል። ለሰፊዉ ህዝብ የመወያያ አጀንዳ የሚቀርቡት ፊልሞች በተለይ ማህበራዊ ኑሮን የሚመለከቱ ፊልሞች በተቀላጠፈ ጊዜ ስህቶች እንዲታረሙ ጥሩ ለዉጥ እንዲመጣ ብሎም ከመሰረተ ግንዳችን ጋር የጠበቀ ትስስር እንዲኖረን አስተዋጾ ያበረክታል። ከዚህም በተጨማሪ ከተለያዩ ባህላት ጋር እንድንተዋወቅና እንድንጣጣም አስተዋጾ ያበረክትልናል። ከጥንት ከአባት ቅድመ አያት ሲወርድ ሲዋረድ ከመጣዉ ወግና ልማድ ጋር ያስተሳስረናል። ኬሬን ጌሼር ከዚህ በላይ ከተጠቀሱት ርእሰ ጉዳዩች ፍልም አዘጋጅተዉ ለማቅረብ ለሚፈልጉ ሁሉ ድጋፍ ያደርጋል። በጂኦግራፊያዊ መልካ ምድር አቀማመጥ ከመካከለኛዉ ክፍለ ሃገር እርቀዉ ከሚገኙ ከተማዎች ለሚመጡ ፍልም አዘጋጆች የኬሬን ጌሼር ድርጅት ልዩ እርዳታና ድጋፍ ያደርግላቸዋል። ኬሬን ጌሼር በፊልም ስራዎች ሙያ ላይ የሚያደርገዉ ትኩረት ለፊልም አዘጋጆች ዋና አድራሻቸዉ ለመሆን በቅቷል። ለመምህራን፤ ለጋዜጠኞች፤ ለህዝብ መሪዎችና በእስራኤል ህብረሰብ ዘንድ በማህበራዊና ባህላዊ መስኮች በመቀራረብ ዉይይትን በማስቀደም ስህቶችን በማረም ጥሩ ለዉጥ እንዲመጣ ጥረት ለሚያደርግ ማንኛዉም ሰዉ አድራሻዉ ኬሬን ጌሼር ነዉ።
ኬሬን ጌሼር የሚንቀሳቀሰዉ ሃሞኤጻ ሃይስራኤሊት ለቆልኑዓ በተሰኘዉ የእሥራኤል የፊልም ጉዳዩች አስተዳደር ሸንጎና የባህል ስፓርት ሚኒስቴር ጽ/ቤት በሚያደርጉት እርዳታ አማካኝነት ነዉ።

חדשות ואירועים
"اليوم الذي يلي تحقيق السلام"
صانعو السينما الذين يرغبون في تحدي لصناعة أفلام لمدة حتى دقيقتين
مدعوون لتقديم اقتراحات لأفلام وثائقية قصيرة التي تتناول التداخلات الايجابية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

للقواعد والأنظمة ونماذج التقديم
קול קורא למיזם "היום שאחרי השלום"
יוצרי קולנוע המעוניינים באתגר של יצירת סרטים באורך של עד שתי דקות, מוזמנים להגיש הצעות לסרטים תיעודיים קצרצרים העוסקים באינטראקציות חיוביות בין ישראלים ופלסטינים.
לפרטים נוספים ולהגשה
קול קורא להגשת הצעות לסטודיו לפיתוח 2018
**עדכון**
הדדליין להגשה לסטודיו לפיתוח הוארך בשבוע, עד יום שישי ה22.12.
אל תחכו לרגע האחרון כי לא יהיו הארכות נוספות!

לכל הפרטים
"בלי פחד" -מיזם חדש ע"ש רונית אלקבץ
מיזם מלגות ומענקים ע"ש רונית אלקבץ

קול קורא להגשת המלצות למועמדות למענק הפקה ע"ש רונית אלקבץ לסרט עלילתי בשיתוף קרן גשר לקולנוע רב תרבותי

לפרטים נוספים ולהגשות
קול קורא לסדנה להכשרת לקטורים ועורכי תסריט
הסדנה תספק ליוצרים את הכלים להתמקצעות בתחום הלקטורה ועריכת התסריט
לפרטים נוספים
נפתחה ההרשמה למיזם דוקוSTART
מיזם דוקוSTART הינו סדנת עבודה לקידות יוצרות ויוצרים תיעודיים בראשית דרכם
לפרטים נוספים והרשמה
קרן גשר מזמינה אתכם להיות חלק ממהפכת הVR השוטפת את עולם הקולנוע
לראשונה בישראל, מתקיים בפסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מיזם ייחודי לפיתוח ולהפקת סרטים עלילתיים/תיעודיים קצרים במציאות מדומה, באורך של 5-7 דק', העוסקים בנושא חברתי עכשווי
לפרטים נוספים והרשמה
מענק ע"ש דני לרנר
קרן גשר לקולנוע רב תרבותי בשת"פ פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מקדם זאת השנה הראשונה למיזם קולנועי ורב שנתי לעידוד קולנוע ישראלי, העוסק בתכנים שיש בכוחם לקדם שינוי, להעניק סיכוי לתהליכים בחברה הישראלית והשראה לעתיד טוב יותר
לפרטים נוספים ולהגשה המקוונת
נפתחה ההרשמה לפרויקט קצר במדבר 6
קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ופסטיבל סרטים בערבה מזמינים יוצרים בתחילת דרכם להגיש הצעות למיזם קצר במדבר 6
לפרטים נוספים והרשמה
ברכות לזוכים בפסטיבל ירושלים
קרן גשר מברכת את הסרטים והיוצרים הזוכים בתחרויות השונות בפסטיבל ירושלים, וגאה לתמוך בהם
לרשימת נתמכי הקרן הזוכים
נשארו מספר ימים להרשמה לפרויקט 48 שעות
ההרשמה לפרויקט סרטים 48 שעות תסתיים ביום רביעי ה19 ביולי
לכל הפרטים והרשמה
נפתח המועד לתמיכה בסרטי גמר סטודנטיאליים
מועד קיץ 2017 נפתח.
המועד ייסגר בחצות של סוף יום ראשון ה2 ביולי.
בהצלחה!

לפרטים נוספים והגשה המקוונת
נדחה הדדליין להגשה למענק ברנשטיין
לאור בקשות הסטודנטים, נדחה מועד ההגשה ליום שני ה5 ביוני
לפרטים נוספים ולהגשה
נפתחה ההגשה למענק ברנשטיין 2017
שימו לב כי ההגשה תיסגר ביום שישי ה-2.6.17
לפרטים נוספים ולהגשה
תחרות התסריט הקצר
קרן גשר, עיתון הארץ, ובית הספר סם שפיגל לקולנוע וטלוויזיה מכריזים על מהדורתה השלישית של תחרות התסריט הקצר.
לפרטים נוספים, לתקנון, ולהרשמה
הגשה לתמיכה בסרטים קצרים
נפתחה ההגשה לתמיכה בסרטים קצרים במסלולים - פיתוח, הפקה והשלמה.

המועד יהיה פתוח בין ה2.3.17 ועד חצות ה-29.3.17

לפרטים נוספים ולהגשה המקוונת
הגשה לפרויקט "מנה ראשונה"
נפתח מועד חורף 2017 להגשת סרטים עד 10 דקות לפרויקט "מנה ראשונה".
לפרטים נוספים ולהגשה המקוונת
קול קורא לסרטי גמר בנושא תרבות ואומנות
קרן גשר בשיתוף עם פסטיבל אפוס מזמינים אתכם, סטודנטים לקראת הפקת סרט גמר, להגיש את הצעותיכם ולזכות במענק בסך 15,000 ש"ח
לפרטים נוספים