פרוייקט "שווים"

מיזם רב שנתי ביוזמת קרן גשר לקולנוע רב תרבותי וקרן הברון דה הירש לקידום סרטים העוסקים בקהילת יוצאי אתיופיה בישראל

ההגשה אינה פתוחה - ההגשה הסתיימה ב 13/02/2019