הגשה למיזם המשותף של קרן גשר וקרן אבי חי

פרטי ההצעה
שם ההצעה *
ז'אנר
האם הוגש בעבר?
אורך הסרט בדק' *
תאריך יעד לגמר הפיתוח MM/YY *
תאריך יעד לגמר ההפקה MM/YY
סטטוס הפקה *
ניתן לסמן מס' שלבים בו זמנית
סטטוס הפקה אחר
פרטי המגיש/ה והיוצרים
שם המגיש/ה *
תפקידו/ה *
ת.ז *
כתובת *
טלפון *
כתובת דוא"ל *
האם קיימת התקשרות עם חברת הפקה
שם החברה *
ח.פ. *
אנשי מפתח בהפקה:  
במאי/ת *
מפיק/ה *
תסריטאי/ת *
עורך/ת
צלמ/ת
תקציר הפרוייקט *
עד 100 מילים
תקציב ומימון
סה"כ תקציב הפרוייקט בש"ח *
גובה הבקשה מהקרן בש"ח - בספרות בלבד *
תקציב פיתוח *
מקורות מימון קיימים
קרנות: *
שם הקרן סוג התמיכה סכום
גופי שידור: *
שם גוף השידור סוג התמיכה סכום
אחר: *
שם המממן סוג התמיכה סכום


הבא