הגשה למסלול היעודי - פיתוח

פרטי ההצעה
שם ההצעה *
ז'אנר

האם הוגש בעבר?
אורך הסרט בדק' *
תאריך יעד לגמר הפיתוח MM/YY *
סטטוס הפרויקט *
ניתן לסמן מס' שלבים בו זמנית


פרטי המגיש/ה והיוצרים
שם המגיש/ה *
תפקידו/ה *
ת.ז *
כתובת *
טלפון *
כתובת דוא"ל *
שם החברה *
ח.פ. *
אנשי מפתח בהפקה:  
במאי/ת *
מפיק/ה
תסריטאי/ת
עורך/ת
צלמ/ת
תקציר הפרוייקט *
עד 100 מילים
אנא נמק מדוע הצעתך מתאימה לתחום הייעודי, המעודד יוצרים ונושאים מהפריפריה החברתית,
הגיאוגרפית והתרבותית בישראל *
עד 1500 מילים
תקציב ומימון
סה"כ תקציב הפרוייקט בש"ח *
גובה הבקשה מהקרן בש"ח *
תקציב פיתוח *
מקורות מימון קיימים
קרנות: *
שם הקרן סוג התמיכה סכום
גופי שידור: *
שם גוף השידור סוג התמיכה סכום
אחר: *
שם המממן סוג התמיכה סכום


הבא