הגשה לתמיכה בהפקת סרטים קצרים

הגשה למסלול הפקה של סרטים עלילתיים באורך של 5 עד 15 דק'

01

פרטי ההגשה

02

צוות ויוצרים

03

תקציב ומימון

04

קבצים

05

הצהרות

06

סיום

שם ההצעה *

ז'אנרהאם הוגש בעבר?

אורך הסרט בדק' *

תאריך יעד לגמר ההפקה *

סטטוס הפקה *

ניתן לסמן מס' שלבים בו זמנית
סטטוס הפקה אחר

תקציר הפרוייקט *

עד 100 מילים