סרטי גמר סטודנטים חורף 2021

לסרטי גמר בז'אנר אנימציה, עלילתי ותיעודי.

01

פרטי ההגשה

02

צוות ויוצרים

03

תקציב ומימון

04

קבצים

05

הצהרות

06

סיום

שם ההצעה *

שם בית הספר *

ז'אנרהאם הוגש בעבר?

אורך הסרט בדק' *

סטטוס הפקה *

ניתן לסמן מס' שלבים בו זמנית

סטטוס הפקה אחר

תקציר הפרוייקט *

עד 100 מילים