מיזם קולנוע דרום ערבה - קצר במדבר 2020

מיזם להפקת סרטים עלילתיים קצרים באורך של עד 20 דקות וסרטים עלילתיים קצרצרים באורך של עד 5 דקות המתרחשים בערבה

01

פרטי ההגשה

02

צוות ויוצרים

03

תקציב ומימון

04

קבצים

05

הצהרות

06

סיום

שם ההצעה *

האם הוגש בעבר?

אורך הסרט בדק' *

תאריך יעד לגמר ההפקה

סטטוס הפקה אחר

תקציר הפרוייקט *

עד 100 מילים