הגשה לסרטי גמר סטודנטים קיץ 2021

הגשה לסרטי גמר בז'אנר אנימציה
עלילתי ותיעודי.

01
פרטי ההגשה
02
צוות ויוצרים
03
תקציב ומימון
04
קבצים
05
הצהרות
06
סיום

שם ההצעה *

שם בית הספר *

ז'אנר
האם הוגש בעבר?

אורך הסרט בדק' *

סטטוס הפקה *

ניתן לסמן מס' שלבים בו זמניתסטטוס הפקה אחר

תקציר הפרוייקט *

עד 100 מילים