מענק פיתוח לסרט עלילתי קצר - פסטיבל סרטי נשים בירושלים 2021

01

פרטי ההגשה

02

צוות ויוצרים

03

תקציב ומימון

04

קבצים

05

הצהרות

06

סיום