הגשה למיזם המשותף של קרן גשר, קרן אבי חי וקרן מיימונידיס

01

פרטי ההגשה

02

צוות ויוצרים

03

תקציב ומימון

04

קבצים

05

הצהרות

06

סיום

שם ההצעה *

ז'אנר
האם הוגש בעבר?

אורך הסרט בדק' *

תאריך יעד לגמר הפיתוח *

תאריך יעד לגמר ההפקה

סטטוס הפקה *

ניתן לסמן מס' שלבים בו זמנית

סטטוס הפקה אחר

תקציר הפרוייקט *

עד 100 מילים