מיזם קולנוע דרום נגב - פיתוח סרטים תיעודיים

הגשת הצעות לתמיכה במסלול פיתוח בתחום התיעודי במיזם קולנוע דרום נגב

01

פרטי ההגשה

02

צוות ויוצרים

03

תקציב ומימון

04

קבצים

05

הצהרות

06

סיום

שם ההצעה *

האם הוגש בעבר?

אורך הסרט בדק' *

סטטוס הפקה אחר

תקציר הפרוייקט *

עד 100 מילים