ברוח הקולנוע | פיתוח משותף של יוצרות.ים וחוקרות.ים

סרטים וסדרות לפיתוח משותף של יוצרות.ים וחוקרות.ים
בהשראת מחקרים אקדמיים במדעי הרוח והאמנויות

מועד אחרון להגשה:
ה-1 באוגוסט בשעה 12:00

01
פרטי ההגשה
02
צוות ויוצרים
03
תקציב ומימון
04
קבצים
05
הצהרות
06
סיום

שם ההצעה *

ז'אנר
אורך הסרט בדק' *

סטטוס הפקה *

ניתן לסמן מס' שלבים בו זמנית


סטטוס הפקה אחר

תקציר הפרוייקט *

עד 100 מילים