הגשה לתמיכה בפיתוח סרטים קצרים

הגשה למסלול פיתוח של סרטים עלילתיים באורך של 5 עד 15 דק'

01

פרטי ההגשה

02

צוות ויוצרים

03

תקציב ומימון

04

קבצים

05

הצהרות

06

סיום

שם ההצעה *

האם הוגש בעבר?

אורך הסרט בדק' *

תאריך יעד לגמר ההפקה *

סטטוס הפקה *

ניתן לסמן מס' שלבים בו זמנית
תקציר הפרוייקט *

עד 100 מילים