מיזם קולנוע דרום נגב - הפקת סרטים תיעודיים וסרטים עלילתיים קצרים

הגשת הצעות לתמיכה במסלול הפקה - מיזם דרום נגב בתחום הסרט התיעודי ובתחום הסרט העלילתי הקצר (סרטים עלילתיים באורך של 5-15 דקות)

01

פרטי ההגשה

02

צוות ויוצרים

03

תקציב ומימון

04

קבצים

05

הצהרות

06

סיום

שם ההצעה *

ז'אנר

האם הוגש בעבר?

אורך הסרט בדק' *

תאריך יעד לגמר ההפקה

סטטוס הפקה אחר

תקציר הפרוייקט *

עד 100 מילים