מענק פיתוח לסרט עלילתי קצר - הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה 2020

הגשת הצעות לפיתוח סרט עלילתי קצר ע"ס 10,000 ש"ח במסגרת הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה 2020

01

פרטי ההגשה

02

צוות ויוצרים

03

תקציב ומימון

04

קבצים

05

הצהרות

06

סיום

שם ההצעה *

האם הוגש בעבר?

אורך הסרט בדק' *

תקציר הפרוייקט *

עד 100 מילים