הגשה לתמיכה בהפקת סרטים קצרים

הגשה למסלול הפקה של סרטים עלילתיים באורך של 5 עד 15 דק'

01

פרטי ההגשה

02

צוות ויוצרים

03

תקציב ומימון

04

קבצים

05

הצהרות

06

סיום