הגשה למסלול סרטים קצרים | לפיתוח

הגשה למסלול פיתוח של סרטים עלילתיים באורך של 5 עד 15 דק'

01
פרטי ההגשה
02
צוות ויוצרים
03
תקציב ומימון
04
קבצים
05
הצהרות
06
סיום