מיזם קולנוע דרום גנב - הפקת סרטים תיעודיים קצרים וסרטי אנימציה תיעודית בנושא "גבולות וגשרים"

מקבץ סרטים קצרים תיעודיים (10-15 דק') וסרטי אנימציה תיעודית (3.5 - 10 דק') שיחוברו לכדי אסופה בעלת תמה משותפת –סיפורים דרומיים שעוסקים בנושא "גבולות וגשרים".

01

פרטי ההגשה

02

צוות ויוצרים

03

תקציב ומימון

04

קבצים

05

הצהרות

06

סיום

שם ההצעה *

ז'אנר

אורך הסרט בדק' *

תאריך יעד לגמר ההפקה

סטטוס הפקה אחר

תקציר הפרוייקט *

עד 100 מילים