קצר על הדרך - רוח

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי והפסטיבל הבינלאומי ה-23 לסרטי סטודנטיות וסטודנטים מכריזים על קול קורא למיזם קצר על הדרך. שימו לב לנוהל ההגשה בעילום שם וקראו היטב את הכללים והנהלים, הגשה שאינה בעילום שם תיפסל.

01

פרטי ההגשה

02

צוות ויוצרים

03

תקציב ומימון

04

קבצים

05

הצהרות

06

סיום

שם ההצעה *

האם הוגש בעבר?

אורך הסרט בדק' *

תקציר הפרוייקט *

עד 50 מילים