קאפו בירושלים

ז'אנרים: עלילתי.
בימוי: אורי ברבש
תסריט: מוטי לרנר
הפקה: חיים שריר
צילום: יורם מילוא
עריכה: מיקי כהן ברלב
1948-1950. רופא מוורשה שהיה ראש בלוק באושוויץ מגיע עם אשתו לירושלים כדי להתחיל בחיים חדשים. רבים מאלה שהיו נתונים למרותו מאשימים אותו שהתעלל בהם כדי לרצות את אדוניו הנאצים. בסדרה של וידויים, בשפה קולנועית מינימליסטית, חושפים הניצולים את קורות הישרדותם ואת מאבקם על אנושיותם בגיא הצלמוות, כמו גם את חשבון הנפש שהם עורכים אחרי המלחמה כדי להמשיך ולחיות במקלט שמצאו.