זאב מבויית

ז'אנרים: עלילתי, קצר, סטודנטים.
בימוי: אלעד פרימו
לאחר שראה את אשר ביקש להדחיק בכל לבו נלחם יעקב כדי לשמר את גן העדן הפשוט שיצר עבור עצמו ועבור בתו במושב, עיוור לכך שהוא מוביל להרס גדול אף יותר.