רציונל

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי הוקמה במטרה לתת מענה לפער הניכר בין הרב-תרבותיות המאפיינת את החברה בישראל לבין ייצוגה בקולנוע ובטלוויזיה. לעודד קולנוע הכתוב מרתק, מצולם וערוך היטב אך גם קולנוע שבכוחו לתרגם למסך נושאים הנמצאים על סדר היום החברתי, הפותח פתח לשוליים, המקרב את פניה של הפריפריה למרכז המסך. כזה הפותח דיון ויכול להשפיע, המזמין לדיאלוג ולהיכרות עם שכנינו מפנים ומחוץ.

 
 
 

הקרן רואה חשיבות רבה בצורך לעודד ולתמוך ביוצרים המבקשים לעסוק בנושאים אלו ובטיפוח יוצרים מבריקים המגיעים מהפריפריה החברתית, כדוגמת עולים חדשים, חרדים, ערבים, תושבי הפריפריה ועוד.

קרן גשר שמה לה למטרה להביא אל המסך ייצוג הולם, מעמיק ואותנטי של המגזרים השונים, תוך הצגת ההתלבטויות הכרוכות בהגדרה עצמית, על מנת לאפשר לכלל הקבוצות לתפוס את מקומן הראוי על המסך וכאמצעי ליצירת דיאלוג. הגדלת המנעד התכני ללא אלמנט שיפוטי או פשטני, חושף את התרבות האתנית של הקבוצות השונות ושל התרבות הישראלית בה הם חיים כיום. באופן זה יכול הצופה להכיר ואף להוקיר את קבוצות המיעוט, שהן חלק נכבד ומהותי מן החברה הישראלית.