אנשים בתנועה

מיזם קולנועי המבקש לבחון כיצד משתקף אחד מהמאפיינים הבולטים ביותר של העידן המודרני - הגירה, או כפי שהיא מכונה בישראל, עלייה - על מסכי הקולנוע.

האירוע הראשון במסגרת המיזם התקיים בשנת 2008 כיוזמה משותפת של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, ג'וינט ישראל ומשרד הקליטה, בתמיכת האיחוד האירופי ובהשתתפות יוצרי קולנוע מאירופה וישראל שיצירותיהם עוסקות בנושא, וכן אנשי תקשורת, ארגונים חברתיים ואמנים. במהלך האירוע הוקרנו סרטים ונערכו פאנלים, שהעלו לסדר היום נושאים כמו "מחיר החשיפה - נאמנות לאמנות מול מחיר אישי וקהילתי", "ההומור ככלי ביטוי לחוויית ההגירה", ו"תרבות המקור והתרבות הקולטת מבעד לעדשה".  

הצלחת הפרויקט הביאה להגדלת היקפו של האירוע בשנת 2010, והוא נמשך ארבעה ימים. במהלך האירוע, הוקרנו סרטים מהארץ ומאירופה לצד פנלים ומפגשים העוסקים בנושא. למעלה מ-800 צופים הגיעו להקרנות ולמפגשים השונים בת"א ובעיר דימונה. התגובות שהתקבלו, ובעיקר כאלה מקבוצות של עולים חדשים, ביקשו להדגיש את הצורך במיזמים מסוג זה ובעיסוק הקולנועי בעולמות אלו.