מצלמים ללא קולות

נדבך אחד מיני רבים בפעילותה של קרן גשר הוא להעלות את נושא המוגבלות ונושא בעלי הצרכים המיוחדים על סדר היום באמצעות המסך. לכן החלה הקרן ביוזמה לקידום יצירה מקורית של יוצרים כבדי שמיעה.
 
במסגרת המיזם הוקרנו בתיאטרון חולון סרטים של יוצרים חרשים. הקהל שהגיע לאירוע מנה כ-700 כבדי שמיעה.
יוצרי הסרט המצטיין זכו במענק לפיתוח סרטם הבא.