פנים ופנים בירושלים

"אנקדוטה היא סיפור קצרצר שבא להמחיש היבט כלשהו בתיאורה של אישיות או בתיאור של מאורע היסטורי. האנקדוטה עוסקת בפרטים שוליים של האישיות או המאורע, אך יש בה כדי להאיר פרטים מהותיים יותר, ובפרט להוסיף צבע ועניין בתיאורן של עובדות יבשות". (ויקיפדיה)

סינמטק ירושלים, הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע ירושלים וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי בשיתוף עם הרשות לפיתוח ירושלים, חברו להכרזה על הפרויקט "פנים ופנים בסרט ירושלים" במטה לעודד יצירתם של סרטים המציגים גיבורים ירושלמים, אשר השפיעו על אדם אחד או על החברה סביבה הם פועלים. סיפורים קטנים על אנשים גדולים מאחורי הקלעים. 

 

 
הסרטים מהז'אנרים הקולנועיים השונים, מציגים דמויות שונות ומגוונות אשר השפיעו על רגע בחיי היוצרים או בחיי קבוצה חברתית/תרבותית. הסרט הטוב ביותר יזכה את יוצריו במענק לפיתוח סרט באורך מלא המתבסס על הסרטון, בסך כולל של 25.000 ₪.