פעילות ומטרות

כלל תחומי היצירה הקולנועית
קרן גשר פועלת בכל תחומי העשייה הקולנועית – סרטים עלילתיים, דוקומנטריים, דרמות לטלוויזיה, סרטי אנימציה וסרטי גמר סטודנטים. החל משלב פיתוח הרעיון, המשך בהפקתו ובשיווקו והפצתו בארץ ובעולם. 

תכנים
הקרן פועלת לקידום יצירות קולנועיות העוסקות בנושאים תרבותיים וחברתיים כדוגמת מהגרים והגירה, עליה וקליטה,  מוגבלים ובעלי צרכים מיוחדים, צדק חברתי, איכות סביבה, זהות ותרבות יהודית, זהות ותרבות ערבית בישראל, מסורות ותרבויות אתניות. 
קידום יוצרים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית
הסיוע המקצועי והכלכלי של הקרן כולל איתור יוצרים מוכשרים ומבטיחים, ליווי מקצועי, תמיכה כספית, גיוס מקורות מימון וסיוע בשלב השיווק וההפצה. הקרן מטפחת יוצרים בראשית דרכם הקולנועית ויוצרים הבאים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ובכללם: עולים חדשים, חרדים, מיעוטים [ערבים, בדואים ודרוזים], מוגבלים ובעלי צרכים מיוחדים, תושבי יישובי הספר וכיוצ"ב. כך, יוצר ייעודי, בין אם עוסק בקולנוע דוקומנטרי / עלילתי, יכול בליווי הקרן, להבשיל את הצעתו, לשפר את יכולתו המקצועית ולהשתלב בתעשייה. בנוסף מעודדת הקרן יוצרים מהמרכז לעסוק בנושאים אלו.


 

 
קרן יזמית
הקרן אינה מסתפקת בבקשות התמיכה המועברות לקרן, כי אם יוזמת ומפעילה תכניות חדשניות ומיוחדות לקידום התחום, תוך מעקב רציף ובחינת הנושאים שעל סדר היום הציבורי והחברתי. בכלל זה ניתן למנות את "מפעל החממות" [סדנאות עבודה שנתיות]  לפיתוח והפקת סרטים, תכניות חינוכיות, כנסים ואירועים מיוחדים בארץ וברחבי העולם. 

גיוס מקורות מימון משלימים
לקרן יכולת מוכחת בגיוס מקורות מימון פרטיים וביצירת שיתופי פעולה והיא ממנפת את התקציב הציבורי לטובת הסרטים בתמיכתה.

במסגרת פעילותה מתאימה הקרן בין פרויקטים לבין גופים או תורמים פרטיים הפועלים לקידום מטרות דומות. הקרן פועלת כנאמנה לגופים ומוסדות, המסתמכים על כישוריה המקצועיים ועל מחויבותה לפעול בהתאם למטרותיהם.

עמותה רשומה
קרן גשר פועלת כעמותה ציבורית בתמיכת המועצה הישראלית לקולנוע, משרד התרבות והספורט. עם מוסדות העמותה נמנים אסיפה כללית, ועד מנהל וגוף מבקר.