גשר לסרט

במטרה להפנות את תשומת הלב הציבורית לנושאים בוערים, מקיימת הקרן פעילות נרחבת, במסגרתה מוקרנים סרטים תחת נושא משותף בליווי פאנלים ודיונים מקצועיים. במסגרת זו מוקרנים סרטים שהופקו בתמיכת הקרן, המשמיעים קול ייחודי הבא מן הפריפריה החברתית הישראלית ומציגים עולמות תרבותיים שונים. הסרטים מאפשרים לנו להציץ פנימה אל קבוצות ותרבויות מגוונות בחברה הישראלית.
 
כמו כן, עורכת הקרן סדנאות בנות 12 מפגשים, במהלכם מוקרנים סרטי קולנוע ישראלים, המלווים בדיון באמצעות מנחה מקצועי להענקת כלים לצפייה בקולנוע והקמה משותפת של קולנוע קהילתי. המשתתפים שנבחרו הינם כאלו שהמדיום הקולנועי זר להם ואין  להם גישה לסרטי קולנוע - הן בשל מצב כלכלי, והן בשל העובדה שמדובר בישובי ספר ופריפריה בהם אין תשתית תרבותית הכוללת בתי קולנוע, סינמטקים או מסגרות אחרות המקרינות סרטים.