סטודנטים

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי מעניקה תמיכה לסטודנטים יוצרים, במסגרת לימודי תחומי הקולנוע. התמיכה ניתנת לסרטי גמר המופקים בתום הלימודים, בפיקוח ואישור בתי הספר. 
 
הגשת בקשת התמיכה מתבצעת בשני מועדים במהלך השנה: מועד חורף ומועד קיץ. ניתן להקיש בקשות במסלולים הבאים: 
  • מסלול להפקת סרטי גמר עלילתיים
  • מסלול להפקת סרטי גמר תיעודיים
  • מסלול לסרטי גמר באנימציה 
  
פתיחת מועד הגשת הבקשות מפורסמת בכל בתי הספר ללימודי קולנוע.
 
  
מועד החורף ייפתח ביום חמישי בתאריך  ה- 17.1.2019 
המועד ייסגר בתאריך ה-17.2.2019 בשעה 24:00 
 
 בהצלחה לכל המגישים !
 
שימו לב כי תמיכה טכנית ניתנת עד השעה 16:00 בלבד!