פרויקטים מיוחדים

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, היא קרן ייחודית בנוף העשייה הקולנועית הישראלית. תוכניות העבודה שפיתחה ומפעילה הקרן במהלך השנים האחרונות חוללו מהפכה של ממש בכל הנוגע לקידום היצירה הקולנועית העוסקת בנושאים שיש להם חשיבות חברתית תרבותית וציבורית, לצד פיתוח יוזמות לקידום יוצרים מהפריפריה החברתית, התרבותית והגיאוגרפית
 
 
 
 
 
  • קידום יוצרים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית – הקרן מטפחת יוצרים בראשית דרכם הקולנועית ויוצרים הבאים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ובכללם: עולים חדשים, חרדים, מיעוטים [ערבים, בדואים ודרוזים], מוגבלים ובעלי צרכים מיוחדים, תושבי יישובי הספר וכיוצ"ב. זאת לצד  עידוד יוצרים מהמרכז לעסוק בנושאים אלו.
 
  • קרן יזמית – הקרן אינה מסתפקת בבקשות התמיכה המגיעות לידיה כי אם יוזמת ומפעילה תוכניות חדשניות ומיוחדות לקידום התחום, תוך מעקב רציף ובחינת הנושאים שעל סדר היום הציבורי והחברתי. בכלל זה ניתן למנות את "מפעל החממות" [סדנאות עבודה שנתיות]  לפיתוח והפקת סרטים, תוכניות חינוכיות, כנסים ואירועים מיוחדים בארץ וברחבי העולם.