מענק קרן גשר וקרן צדיק

 

קרן צדיק בשיתוף קרן גשר לקולנוע רב תרבותי

 

מזמינים בזאת יוצרות/ים ערביות/ים אזרחיות/י ישראל 

 

להגיש הצעה לפרויקט המשלב

 

קולנוע ומעורבות חברתית 

 

המענק מיועד לעודד פרויקטים בתחום הקולנוע, המשלבים שיתוף של הקהילה בתהליך היצירה 

במטרה ליצור שינוי חברתי בקהילה ומתוך שאיפה לקדם שוויון הזדמנויות ושילוב האוכלוסייה הערבית 

במרקם התרבותי והחברתי בישראל

 

סך המענק 35,000 ₪

 

 

 

לצפייה בכללים ובנהלים לחץ כאן 

לצפייה בקול הקורא ולהגשה לחץ כאן