OUT OF PLACE

OUT OF PLACE הוא פרויקט קולנועי-חברתי ביוזמתה של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, בשותפות עם חברת ההפקה הישראלית Green Productions, חברת ההפקה הגרמנית- One two films, הקהילה הדיגיטלית לקידום קמפיינים חברתיים- ANU ובתמיכת האיחוד האירופי (EU).

 

החזון של OUT OF PLACE הוא יצירת דור חדש של "סוכני שינוי חברתי" אשר לוקחים אחריות פעילה בקידום נושאים חברתיים, בייצוג מיעוטים, בשמירה על הדמוקרטיה, בזיהוי קבוצות מוחלשות וביצירת שיח תרבותי סביב נושאים הללו. 

 

במסגרת הפרויקט תופעל חממה שתחבר בין עשרה יוצרים ישראלים ועשרה יוצרים גרמנים שהנושאים החברתיים בוערים בהם, שמבקשים לעסוק בנושאים וסיפורי OUT OF PLACE, ביצירה לקולנוע, לטלוויזיה ולמדיה חדשה. עם תום תהליך הפיתוח יופק מקבץ של 10 סרטים קצרים תחת הנושא המשותף, אשר יציגו מארג של יצירה קולנועית בנושא, מזוויות שונות.

 

היוצרים יבחרו על ידי וועדה מקצועית שתכלול מנהל אומנותי בכיר וארבעה אנשי קולנוע וותיקים ומנוסים מתעשיית הקולנוע בישראל וגרמניה, אשר ילוו  את הפיתוח וההפקה של הסרטים.

 

היוצרים הישראלים והגרמנים יפגשו לסדנת עבודה מרוכזת בישראל להיכרות והעשרה סביב סוגיות העולות מהנושא, ולהצגת הפרויקטים בפני הקהל.

 

הקרנות בכורה של מקבץ סרטי OUT OF PLACE  בשנת 2017 בפסטיבלים בינלאומיים בישראל ובגרמניה, כמו כן בפסטיבלים בחבי העולם. הסרטים הקצרים וצגו בפלטפורמה הדיגיטלית של הפרויקט, שתאפשר לצופים לבחון זוויות קולנועיות שונות של הנושא. 

 

 

לכללים ונהלים

 

לאתר OUT OF PLACE

 

לצפייה בקול הקורא של מועד 2016