MIX /תמהיל/مزيج

מיזם מיוחד לפיתוח סרטי קולנוע משותפים של יוצרים ערבים ויהודים, העוסקים בהוויית החיים ובאינטראקציה בין העולמות התרבותיים והחברתיים השוניםבאופן אמין ואותנטי ומנקודת מבט מקורית וייחודית.

במסגרת המיזם יורכבו צוותי עבודה משותפים ויחולקו מענקי פיתוח בסך כולל של 200,000 ש"ח ומענק הפקה לסרט נבחר בסך של 250,000 ש"ח

 

 

אירוע הכרזה ומפגש מקצועי יתקיים במסגרת פסטיבל הסרטים הבינ"ל חיפה בתאריך 29/9 ההשתתפות במפגש על פי רישום בלבד 

 

לטופס הרשמה למפגש ההכרזה

לכללים ונוהל

 

הבהרה: מפגש ההשקה שיתקיים בפסטיבל חיפה נועד לספק הזדמנות להיכרות בין יוצרים יהודים וערבים.

בהמשך, צוותים משותפים (לפחות יוצר יהודי אחד ויוצר ערבי אחד) מוזמנים להגיש הצעות לפיתוח תסריט עד לתאריך 5/11 כמפורט בנוהל וכללי ההגשה.

ההשתתפות במפגש ב-29/9 אינה חובה וניתן להגיש גם מבלי להשתתף, אך היות והצוות המשותף הוא תנאי סף להגשה, המפגש מספק הזדמנות טובה לבוא ולהכיר יוצרים לשיתוף הפעולה.

 

תכנית המפגש תפורסם בקרוב.