הפיצ'ינג העלילתי לסרטי גמר סטודנטים

פסטיבל הסרטים חיפה וקרן גשר לקולנוע רב-תרבותי שמחים להכריז לראשונה בישראל  על פיצ'ינג לסרטי גמר עלילתיים של סטודנטים

 

 

 

המענק מיועד לסטודנטים הלומדים באחד מבתי-הספר הגבוהים לקולנוע וטלוויזיה בישראל ואשר עוסקים בפיתוח או הפקה של סרט גמר עלילתי. זכאים למענק גם סטודנטים שסיימו את לימודיהם אך טרם הגישו סרט גמר ובלבד שהסרט מופק במסגרת בית הספר.

 

הוועדה האמנותית של הפיצ'ינג, תבחר את ההצעות המבטיחות ביותר. הסטודנטים שהצעותיהם נבחרו, ישתתפו במפגש הכנה לפיצ'ינג ויציגו את יצירתם בפני צוות השיפוט הכולל נציגי קרנות, גופי שידור ויוצרים בכירים. הסרט שייבחר יזכה את היוצרים במענק הפקה.

 

 

 

 

 

הפיצינג מתקיים מידי שנה בפסטיבל הסרטים בחיפה.