השקעות הקרן - נתונים

 
קרן גשר לקולנוע רב תרבותי  משקיעה בפרויקטים בכל המסלולים ובכל הז'אנרים. הפרויקטים מוגשים לקרן באמצעות המועד הכללי וכן באמצעות מועדים מיוחדים הנפתחים מעת לעת.
הניהול הכספי של הקרן מתבצע על ידי מנהלת חשבונות ראשית.
העמותה מינתה משרד רו"ח העורכים את הדו"חות הכספיים השנתיים שלה.
 
לצפייה בנתוני השקעות הקרן לפי תחומים ושנים:
 
 
 
 
 
נתונים אודות מספרי הפרויקטים שהוגשו ואושרו לתמיכה בשנים האחרונות:
 
בשנת 2015 הוגשו לקרן 837 פרויקטים, מתוכם 223 אושרו להשקעה.
 
בשנת 2014 הוגשו לקרן 761 פרויקטים, מתוכם 165 אושרו להשקעה.
 
בשנת 2013 הוגשו לקרן 468 פרויקטים, מתוכם 117 אושרו להשקעה.
 
בשנת 2012 הוגשו לקרן 359 פרויקטים, מתוכם 48 אושרו להשקעה.
 
בשנת 2011 הוגשו לקרן 371 פרויקטים, מתוכם 70 אושרו להשקעה.