השקעות הקרן - נתונים

 
קרן גשר לקולנוע רב תרבותי  משקיעה בפרויקטים בכל המסלולים ובכל הז'אנרים. הפרויקטים מוגשים לקרן באמצעות המועד הכללי וכן באמצעות מועדים מיוחדים הנפתחים מעת לעת.
הניהול הכספי של הקרן מתבצע על ידי מנהלת חשבונות ראשית.
העמותה מינתה משרד רו"ח העורכים את הדו"חות הכספיים השנתיים שלה.
 
לצפייה בנתוני השקעות הקרן לפי תחומים ושנים:
 
 
 
 
 
 
נתונים אודות מספרי הפרויקטים שהוגשו ואושרו לתמיכה בשנים האחרונות:
 
 
בשנת 2018 הוגשו לקרן   
 
בשנת 2017 הוגשו לקרן 1309 פרויקטים, מתוכם 202 אושרו להשקעה.
 
בשנת 2016 הוגשו לקרן847 פרויקטים, מתוכם 232 אושרו להשקעה.
 
בשנת 2015 הוגשו לקרן 837 פרויקטים, מתוכם 223 אושרו להשקעה.
 
בשנת 2014 הוגשו לקרן 761 פרויקטים, מתוכם 165 אושרו להשקעה.
 
.