הסיפור העברי: המיזם המשותף של קרן גשר, קרן אבי חי וקרן מיימונידיס

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, אבי חי וקרן מיימונידיס חברו יחד, במטרה לפעול במשותף, תוך איגום משאבים, לקידום יוזמות ותכניות המציגות את העושר והמגוון שבסיפור העברי והתרבות והזהות היהודית.

יעדי המיזם:

העשרת המסך בתכנים המציגים את העושר והמגוון של התרבות והזהות היהודית ישראלית ומורשתה.
העשרת יוצרי קולנוע מכל גווני הקשת התרבותית והחברתית בעיסוק, פרשנות, והתחבטות בשאלות כוננות של זהות יהודית-ישראלית כמקורות השראה ליצירתם.
שימוש בכוחם של הסרטים כקטליזטור לדיון ושיח סביב הנושאים והקונפליקטים המוצגיםבהם, באמצעות פעילות חינוכית,כנסים וימי עיון
שילוב כוחות, איגום משאבים ושיתופי פעולה להרחבת הפעילות בתחום ולמתן מענה לצורך בכמותלצד איכות, במטרה לקיים דיאלוג רציף ועקבי עם הצופה.

הסטודיו לפיתוח:

הסטודיו לפיתוח הינו יוזמה רב שנתית שהחלה בשנת 2015, לעידוד פתיחות ומעורבות מתמשכת בקרב יוצרי אומנויות המסך, לסיפור העברי ולתרבות היהודית ישראלית. בבסיס יוזמה זו, עומדת התפיסה הרואה חשיבות בפיתוח שיח תרבותי בין היוצרים לבין עצמם וליצירת חיבור מפרה ומרענן עם ערכי התרבות היהודית. מטרת התכנית לאפשר ליוצרי קולנוע נבחרים להתפנות לפיתוח יצירה השואבת השראה ומקיימת דיאלוג עם התרבות והזהות היהודית ישראלית, מתוך שאיפה להביא את היצירות אל מגוון המסכים ואל קהלים רחבים ומגוונים.

פרויקטים: